Instalare si PIF centrale termice

Building a safe and for the ages

Instalare și PIF centrale termice

Punerea în funcțiune (PIF)  reprezintă o serie de reglaje și verificări, obligatorii conform prescripției tehnice ISCIR PT A1 din 2010, care se fac la finalizarea execuției instalației.

Rolul acestei operațiuni este de a verifica dacă centrala termică îndeplinește cerințele de funcționare în condiții de siguranță conform normativelor tehnice în vigoare.

In conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu propriile proceduri de lucru echipa noastră realizează punerea în funcțiune a aparatului doar dacă în urma verificărilor efectuate prevăzute anterior nu se constată abateri de la legislația în vigoare, de la caracteristicile aparatului și de la recomandarile producătorului.

Punerea în  funcțuiune a centralelor termice urmărește următoarele etape:
 • alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apă și energie electrică;
 • verificarea etanșeității circuitelor de combustibil gazos șide apa;
 •  reglarea parametrilor de intrare în aparat;
 • pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o funcționare optimă a aparatului în conditiile reale existente la utilizatorul final
 • reverificarea funcțiilor de reglare și protecție la cald
 •  verificarea la cald a evacuării gazelor de ardere, a tirajului șia etanșeității circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
 • aducerea aparatului în funcționare la parametrii nominali și efectuarea verificării arderii;
 • măsurarea parametrilor de funcționare și înregistrarea acestora în buletine, fișe de măsuratori etc. (în conformitate cu propriile proceduri) și înmod obligatoriu, într-un raport de verificare.
 •  instruirea utilizatorului final căruia i se va explica modul de exploatare și întreținere curentă a aparatului;
 • editarea, completarea livretului aparatului șipredarea acestuia utilizatorului final;
 • contrasemnarea raportului de verificare de către utilizatorul final, care semnifică faptul că acesta și-a asumat obligațiile privind utilizarea încontinuare a aparatului numai încondițiile în care îl va supune verificărilor tehnice periodice
Programare telefonică: 0727.798.562 | contact@aer-timisoara.ro